eshop kategorie


 

Rezervace...

< 10/2022 >
Po Ut St Ct Pa So Ne
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123451


Počasí


 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pneumatikou se rozumí plášť, duše a vložka na ráfku.Technické parametry pneumatik koncernu Continental jsou součástí vydávaných katalogů a vychází z platných českých a mezinárodních norem. Na každém plášti je mimo předepsaných popisů uveden výrobce a zakódovaný datum výroby údajem týdne a roku (DOT).

2. Hospodaření s pneumatikami (zacházení s nimi a jejich používání) musí být v souladu s předpisy na používání obsaženými v katalozích, prospektech a technických informacích, které jsou k dispozici u prodejce.

II. HOSPODAŘENÍ S PNEUMATIKAMI

3. Při skladování plášťů se musí zákazník řídit doporučením, které je uvedeno v technických rádcích koncernu Continental.

4. Ráfky, montáž, huštění, nosnost, správné používání pneumatik a další technické údaje jsou uvedeny v technických rádcích pneumatik koncernu Continental, prospektech a technických informacích. Tlak vzduchu (huštění) a rozměry pneumatik jsou uvedeny v technické dokumentaci k vozidlu.

5. Předepsaný tlak vzduchu (huštění) pneumatik pro jednotlivé typy motorových vozidel je nutné dodržovat po celou dobu jejich provozu.

6. Nosnost pneumatik musí odpovídat celkové hmotnosti vozidla a nmaximální hmotnosti jeho nákladu.Součet těchto hmotností nesmí během provozu vozidla tuto nostnost překročit.Nutná minimální nosnost pneumatik je vždy uvedena v technickém průkazu a na vozidlo nesmí být použity pneumatiky s menší nosností.

7. Nosnost pneumatik je stanovena v závislosti na huštění a maximální rychlosti.

8. V provozu mohou být používány pouze nepoškozené pneumatiky s minimální hloubkou dezénových drážek po obvodu větší než předepisuje vyhláška příslušného státu. Měření hloubky dezénových drážek musí být v souladu s předpisem výrobce.

9. Při montáži plášťů musí být používána předepsaná disková kola, tato předem zkontrolována, zda nenesou znaky poškození, musí být zbavena všech nečistot (rzi apod.) a plechové ráfky musí být opatřeny ochranným nátěrem.

10. Na patky pláště je nutné používat speciální montážní pastu,ulehčující montáž pneumatiky na ráfek.V žádném případě nesmí být na pláště používáno prostředků,jejichž složení je ropného původu.

11. Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik ve dvojmontáži nesmí být větší než 2 % vnějšího průměru. Mezi jednotlivými pneumatikami musí být mezera podle předpisu výrobce vozidel, aby se pneumatiky při jízdě nedotýkaly.

12. Užitné zatížení vozidla musí být rozloženo tak, aby jednotlivé pneumatiky nebyly přetěžovány.

13. Během používání musí být kontrolován stav opotřebení pneumatik a tlak vzduchu v jednotlivých pneumatikách včetně rezervy. Zvýší-li se tlak vzduchu zahřátím pneumatiky, není dovoleno jej v průběhu denního výkonu vozidla snižovat. Dále je nutno kontrolovat podvozek vozidla, jehož špatný technický stav může negativně ovlivnit životnost pneu.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PNEUMATIK

14. Záruční lhůty

Záruka na prodané zboží je poskytována následovně:                                                                                                                                
a) Na pneumatiky dodané jako součást nového vozidla (OE) je poskytována záruka po dobu 24 měsíců (2 roky) od data prodeje vozidla (minimální záruční doba stanovená zákonem).

b) Na pneumatiky prodané v prodejní síti koncernu Continental pro náhradní potřebu je poskytována záruka po dobu 36 měsíců (3 roky) od data prodeje konečnému zákazníkovi, nejdéle však 72 měsíců (6 let) od data výroby pláště uvedeného na bočnici (DOT).

Záruční doba pneumatik je současně omezena první životností výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky v hlavních drážkách dezénu (opatření tzv.TWImůstky), v souladu s platnou legislativou.

15. Záruka

Po období záruční lhůty je poskytována záruka na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobku projevily.Záruka se nevztahuje na závady výrobků, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, nebo materiálovou závadností.Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy,neboť v tomto případě nelze výrobcem garantovat 100 % funkčnost zboží po provedené opravě.Záruku na opravené zboží přebírá subjekt, který opravu provedl.

16. Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňují:

a) organizace a zákazníci přímo u prodejce, u kterého byly pneumatiky zakoupeny

b) uživatelé pneumatik, které byly zakoupeny jako součást nového vozidla (první vybavení) po dobu záruky na vozidlo u prodejců vozidel nebo v garančních servisech.

17. Postup při vyřizování reklamace

Reklamace se uplatňují písemně u organizací uvedených v bodě 16, a to bez zbytečného odkladu po zjištění závady.V případě, že je vada zřejmá už při převzetí výrobku, je třeba ji reklamovat ihned po převzetí nebo vadný výrobek odmítnout.Uživatelé jsou povinni k reklamaci připojit doklad o koupi pneumatiky.Reklamující je povinen dodat reklamovaný výrobek řádně očištěný a na něm reklamovanou vadu viditelně označit.Reklamující musí pravdivě a úplně vyplnit reklamační dotazník a svým podpisem stvrdit pravdivost údajů.Reklamační dotazníky jsou k dispozici v obchodní síti u příslušného prodejce.Lhůty pro vyřízení reklamace se řídí Občanských zákoníkem u zákazníka, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt,Obchodním zákoníkem u zákazníka, který zboží zakoupil jako subjekt podnikatelského charakteru.Reklamační řízení je zahájeno až dnem,kdy zákazník dodá úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace. 

Reklamace zákazníků vyřizuje prodejce.Výsledek reklamačního řízení obdrží zákazník ihned v případě provozních vad.V případě,že posouzení reklamované vady není provozního charakteru a rozhodnutí o jeho objektivnosti je závisle na  posouzení /RTG,test,uniformity,laboratoř,..../ dohodne pověřený pracovník se zákazníkem pozdější vyřízení podle naměřených hodnot u reklamované vady  a to maximálně do 30 dnů od uplatnění reklamce.

18. Způsob vyřízení reklamce

Reklamce vadného výrobku je v souladu s výše uvedeným posouzena jako reklamace oprávněná pouze v případě, že má závada přímou souvislost s technologií výroby, materiálovou odchylkou či materiálovou závadností.Reklamace je posouzena jako neoprávněná, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobků v souvislosti s jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných se způsobem technologie výroby.

U reklamcí vad zboží,které jsou posouzeny jako oprávněné přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada novým výrobkem stejného rozměru, konstrukce a typu dezénu.

U reklamcí posouzených jako neoprávněné nevzniká zákazníkovi žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací.Předmět neuznané reklamce bude po dobu 30 dnů od oznámení výsledku reklamčního řízení zákazníkovi uložen v místě podání reklamce, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím.Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamce a reklamovaný výrobek bude předán k ekologické likvidaci.

19. Náhrady

V případě kladného vyřízení uplatněné reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:

a) Zákazník, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, má nárok    

jde-li o vadu,kterou lze odstranit, na bezplatné,včasné a řádné odstranění této vady.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit,při uplatnění reklamace v záruční době 24 měsíců na výměnu zboží za nové stejného rozměru,konstrukce a typu dezénu při uplatnění reklamace zboží s prodlouženou záruční dobou od prvního dne po uplinutí zákonné záruční doby 24 měsíců na vrácení poměrné části ve výši,která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min. 1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky. 

b) Zákazník, který zbožízakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok

jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady.Jde-li o vadu kterou nelze odstranit, při uplatnšní reklamace zboží v zákonné záruční době i v prodloužené záruční době na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.

Za zbytkovou hloubku dezénové drážky se vždy počítá nejnižší naměřená hloubka v hlavních dezénových drážkách (opatřených TWI můstky).Vyjimkou může být pouze uznání reklamace na technicky opodstatněné nepravidelné opotřebení pneumatik, kde se pro výpočet náhrady může počítat největší zbytková hloubka dezénu.

V souladu s běžnou praxí je procentuální kompenzace zaokrouhlována nahoru na nejbližší 5 % (např. náhrada 62 % je zaokrouhlena  na 65 %, náhrada 78 % je zaokrouhlena na 80 %).


V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

20. Tyto záruční a reklamační podmínky platí jen pro výrobky (pláště, duše a ochranné vložky) vyrobené v koncernu CONTINENTAL.Tímto datem se současně ruší Záruční a reklamační podmínky pneumatik koncernových značek vydané s účinností od 1.1.2007. 


Otrokovice, 1.1.2009                                                                                                            

                                                                 

Ing. Libor Láznička                                           Roman Hančík

jednatel sekce VT                                             jednatel sekce MO                                

Continental

Uniroyal

Semperit

Barum

Sportiva

  
© 2006 - 2007 PNEU COMP. Všechna práva vyhrazena. Powered by SmartSTUDIO